Kontakt

Imera har sin verksamhet på flera platser i Uppsala

Rasbo Vallby

LSS-boende, kontor och uppsamlingsplats för daglig verksamhet

Edeby gård

Daglig verksamhet i lantgårdsmiljö

Stabby

Monteringsarbeten och mobil grupp inom daglig verksamhet

Telefon 018- 50 31 60

Kontakta oss

Bo Karlberg, VD

0734-33 88 12

bo.karlberg@imera.se

Jan Eriksson, Verksamhetschef

0708-95 78 05

jan.eriksson@imera.se

Petter Ferm

0708-95 77 68

petter.ferm@imera.se

Jonny Eriksson

0709-16 62 86

jonny.eriksson@imera.se